Menu

O projektu

Projekt byl zahájen dne 1. 3. 2010 žadatelem Samostatný Dětský Oddíl Brontosauři Slunečnice Dětem o.s. v Litoměřicích. Tento projekt získal dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož poskytovatelem je Ústecký kraj a řídícím orgánem je MŠMT.

Partneři projektu jsou:

LAPTUS s.r.o.

  • se sídlem Veleslavín 7 Praha 162 00
  • zastoupení Piegl Jan

SIMPLY ONE s.r.o.

  • se sídlem Boleslavova 7 Ostrava 709 00
  • zastoupení Jiří Hartmann

Projekt se zaměřuje na dvě cílové skupiny. Prioritní skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání. Další pak lektoři, kteří budou následně převádět výstupy projektu do praxe. V rámci projektu bude vyškoleno minimálně 10 lektorů a 20 účastníků dalšího vzdělávání (pilotní skupina), kteří projdou pilotním ověřením. Na základě zkušeností z pilotního ověření bude výuka systémů aktualizována a bude probíhat i v dalších letech formou e-learningu a výstupy projektu bude zasažena mnohem větší skupina účastníků dalšího vzdělávání.

Pro podporu dalších zájemců z řad lektorů zůstane školicí středisko a lektoři působící v dalším vzdělávání schopní předávat své znalosti a dovednosti dalším zájemcům.

U skupiny účastníků dalšího vzdělávání bude kladen velký důraz na demografický profil této skupiny a na specifické nároky ve vzdělávání starších účastníků, neboť dle průzkumů je právě tato skupina nejméně počítačově gramotná.

Zhodnocení projektu

Projekt "IT jako klíčová znalost pracovníka“ celkem vyškolil 31lidí.

Z toho 11 lektorů dalšího vzdělávání, kteří budou uplatňovat své dosažené znalosti a zkušenosti při školení účastníků dalšího vzdělávání.

Dále bylo proškoleno 20 účastníků dalšího vzdělávání, kteří mají větší možnost uplatnění na trhu práce nebo lepší osobní rozvoj v jejich stávajícím zaměstnání.

Všichni účastníci obdrželi osvědčení o absolvování kurzu, antistresovou sadou a metodické příručky.

Účastníci jsou přihlášeni na internetových stránkách, kde mají možnost absolvovat kurz pomoci e-learnigu, který je volně dostupný pro všechny.

Děkujeme účastníkům za účast a přejeme jim hodně úspěchů v dalším rozvoji.

Samostatný dětský oddíl Brontosauři Slunečnice Dětem o. s.