Menu

Modul č. 3 — Servis a reporting v IS

Tento vzdělávací program byl vytvořen v rámci projektu „IT jako klíčová znalost pracovníka“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.06/01.0002.

CRM Vám pomůže efektivně řídit obchodní oddělení, pečlivě sbírat a evidovat údaje o zákaznících a sdílet vzájemně informace v celé firmě. Centralizované zpracování dat odstraní duplikace dokumentů, zvýší produktivitu práce, zjednoduší a zrychlí přístup k informacím.

Veškerý obsah tohoto vzdělávacího modulu je možné použít pro vlastní studijní potřeby. Jiné použití celého díla nebo jeho částí je možné pouze s písemným souhlasem vlastníka (kontakt).

OBSAH

1.

O manuálu

2.

Stručně o aplikaci

2.1 Co je CRM?
2.2 Co aplikace CRM obsahuje?
2.3 Pojmy v CRM
2.4 Vzhled aplikace CRM
2.5 Základy práce s CRM
2.5.1 Vyhledávání
2.5.1.1 Vyhledání firmy, střediska nebo osoby
2.5.1.2 Vyhledání aktivit
2.5.1.3 Vyhledání obchodních příležitostí
2.5.1.4 Třídění výsledků vyhledávání
2.5.1.5 Fulltextový našeptávač vs. Našeptávač u firem a osob
2.5.1.6 Menu
2.5.1.7 CRM DeepSearch
2.5.1.8 Vyhledávání v telefonních číslech
2.5.1.9 Vyhledávaní zákazníků
2.5.1.10 Vyhledávaní aktivit
2.5.1.11 Vyhledání obchodních příležitostí
2.5.2 Práce s formuláři
2.5.3 Práce se seznamy
2.5.4 Běžné operace se záznamy

3.

Standardní modul

3.1 Uvítací stránka
3.2 CRM Browser
3.2.1 Výsledky vyhledávání v CRM Browseru
3.2.2 Práce s jednotlivými poli
3.3 Firma
3.3.1 Vytvoření nové firmy
3.3.2 Editace firmy
3.3.3 Deaktivace firmy
3.3.4 Zobrazení detailu firmy nebo střediska pomocí záložek
3.3.4.1 Záložka Info
3.3.4.2 Záložka Kontakty
3.3.4.3 Záložka Firmy
3.3.4.4 Záložka OP
3.3.4.5 Záložka Zakázky (pouze s modulem SEP)
3.3.4.6 Záložka Aktivity
3.3.4.7 Záložka Dokumenty
3.3.4.8 Záložka Kampaně
3.3.4.9 „Fakturační“ záložky
3.4 Osoby
3.4.1 Vytvoření nové osoby
3.4.2 Editace osoby
3.4.3 Deaktivace osoby
3.4.4 Zobrazení detailu osoby pomocí záložek
3.5 Aktivity
3.5.1 Kalendář
3.5.2 Úkoly
3.5.3 Události
3.5.4 Telefonní vzkaz
3.5.5 Email
3.5.5.1 Přidání obrázku a šablony
3.5.5.2 Vytváření hypertextového odkazu
3.5.5.3 Podpora Email merge
3.5.5.4 Práce se šablonou emailu
3.5.6 Přehled aktivit
3.5.7 Vyhledávání aktivit
3.5.8 Editace aktivity
3.5.9 Vymazání aktivity
3.6 Obchodní příležitosti
3.6.1 Vytvoření obchodní příležitosti
3.6.2 Editace obchodní příležitosti
3.6.3 Seznam obchodních příležitostí
3.7 Dokumenty
3.7.1 Vložení nového dokumentu
3.7.2 Podrobné informace o dokumentu
3.8 Reporty
3.8.1 Seznamové reporty
3.8.2 Reporty – grafy
3.8.3 Mapové reporty
3.8.4 Kontingenční tabulka
3.8.5 Přehled reportů
3.9 Kampaně
3.9.1 Povolení pro marketingové aktivity
3.9.2 Vytvoření nové kampaně
3.9.3 Přidání kontaktů ke kampani
3.9.4 Práce s kampaněmi
3.9.5 Uzavření kampaně
3.10 Administrace CRM
3.10.1 Nastavení jazyka a domovské stránky
3.10.2 Hromadná realokace záznamů na jiného uživatele
3.10.3 Správa uživatelů
3.10.4 Správa dat
3.10.5 Systémová konfigurace
3.10.6 Číselníky
3.10.7 Nastavení pravděpodobností jednotlivých fází obchodních příležitostí
3.10.8 Nastavení trvání jednotlivých fází obchodních příležitostí

4.

Rozšiřující moduly pro CRM

4.1 Zákaznická Centra (Call Centrum)
4.1.1 Popis modulu
4.1.2 Práce s modulem
4.1.2.1 Vložení kontaktů do nové kampaně
4.1.2.2 Vytvoření volacího skriptu pro operátory
4.1.2.3 Rozdělení kontaktů mezi operátory
4.1.2.4 Zpracování kontaktů
4.1.2.5 Leady z CallCentra
4.1.3 Reporty pro Zákaznické centrum
4.1.3.1 Stavy kontaktů
4.1.3.2 Denní report
4.1.3.3 Základní report
4.1.3.4 Odpovědi
4.2 SEP – systém evidence práce
4.2.1 Seznam používaných výrazů v SEP
4.2.2 Vytvoření zakázky
4.2.3 Vytvoření etapy
4.2.4 Vytvoření úseku
4.2.5 Editace zakázky, etapy, úseku
4.2.6 Přiřazení pracovníka a typu práce
4.2.7 Zapsání práce
4.2.8 Přehledy projektů, etap, úseků a vykonané práce
4.3 Sklad
4.3.1 Vytvoření hierarchie produktů
4.3.2 Vytvoření nového produktu
4.3.3 Přehled a hierarchie skladu
4.3.4 Naskladnění, zrušení a výpis pohybů
4.3.5 Vyskladnění, vystavení a zrušení dodacího listu
4.3.6 Úpravy a opravy produktů

5.

Mobilní klient

5.1 Přihlášení
5.2 Co lze v mobilním klientovi CRM nalézt
5.3 Zobrazení kalendáře
5.4 Vyhledání zákazníků
5.5 Vytváření nových záznamů
5.6 Zaznamenávání uskutečněných schůzek
  Aktualizace zpracovala
  Zpracovatel