Menu

Modul č. 2 — Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Tento vzdělávací program byl vytvořen v rámci projektu „IT jako klíčová znalost pracovníka“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.06/01.0002.

V tomto modulu se seznámíte se skladovým hospodářstvím, které Vám usnadní práci s evidencí a uspořádáním agendy. Dozvíte se důležité informace o fakturačním systému a nedílnou součástí jsou i specifikace distribuce zboží.

Veškerý obsah tohoto vzdělávacího modulu je možné použít pro vlastní studijní potřeby. Jiné použití celého díla nebo jeho částí je možné pouze s písemným souhlasem vlastníka (kontakt).

OBSAH

1.

Naplnění základních číselníků

1.1 Adresář firem
1.2 Adresář osob
1.3 Sklady
1.4 Skladové typy
1.5 Skladové menu
1.6 Skladové karty
1.7 Skladové hospodářství
1.8 Ceníky
1.9 Nové agendy a moduly, rozsáhlejší rozšíření stávajících, spuštění systému

2.

Základní toky dokladů na výstupu

2.1 Objednávky přijaté
2.2 Základní pojmy a proces poptávkového řízení obecně
2.3 Zálohové listy vydané
2.4 Zaplacení zálohového listu vydaného - bankovním převodem
2.5 Dodací list
2.6 Faktury vydané - tuzemské - fakturace vč. dodání zbytku objednávky a zúčtování zálohy
2.7 Doplatek faktury vydané - platba v hotovosti
2.8 Dobropis a vratky - vrácení části zboží
2.9 Upomínky k neuhrazeným fakturám vydaným
2.10 Penalizační faktury
2.11 Pokladní příjem - prodej za hotové

3.

Základní toky dokladů na vstupu

3.1 Požadavky na objednávky vydané
3.2 Doplnění dodavatelů na požadavky - hledání firem dle klíčů
3.3 Objednávky vydané vystavené hromadně
3.4 Objednávka vydaná podle objednávky přijaté
3.5 Zálohový list přijatý
3.6 Požadavek na platební příkaz zadaný z agendy placeného dokladu
3.7 Požadavek na platební příkazy zadaný ručně
3.8 Požadavky na platební příkazy na opakované platby
3.9 Platební příkaz
3.10 Bankovní výpis - svázání plateb s platebními příkazy
3.11 Faktury vydané - obchod s EU
3.12 Vystavení DRC - dokladu reverse charge
3.13 Příjem na sklad - obchod s EU
3.14 Doplnění cen příjmu - vedlejší pořizovací náklady
3.15 Převod zboží do jiného skladu
3.16 Uzávěrka skladu k datu - ocenění skladových pohybů
  Ostatní
  Aktualizace zpracovala
  Zpracovatel