Menu

Modul č. 1 — Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Tento vzdělávací program byl vytvořen v rámci projektu „IT jako klíčová znalost pracovníka“, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.06/01.0002.

Oblast finance, účetnictví Vás navede správným směrem k využití získaných znalostí. Přehled daňové agendy a legislativy Vám popíše přesné kroky jak nejlépe postupovat v daných situacích.

Veškerý obsah tohoto vzdělávacího modulu je možné použít pro vlastní studijní potřeby. Jiné použití celého díla nebo jeho částí je možné pouze s písemným souhlasem vlastníka (kontakt).

OBSAH

1.

Práce se systémem

1.1 Spuštění a přihlášení
1.2 Okno pro spouštění agend
1.3 Otevření (spuštění) agendy z okna pro spouštění agend
1.4 Hlavní okno aplikace
1.5 Otevření další agendy, přepínání mezi agendami
1.6 Zavření agendy

2.

Nastavení systému

2.1 Průvodce nastavením firmy
2.1.1 Firemní údaje
2.1.2 Společné údaje
2.1.3 Předvyplnění
2.1.4 Období/Hospodářský rok
2.1.5 Řady dokladů
2.1.6 Sledování změn
2.1.7 Účtový rozvrh a návazné definice
2.1.8 Návazné definice
2.1.9 Středisko
2.1.10 Banka
2.1.11 Pokladna
2.1.12 Sklad
2.2 Nákup a prodej
2.3 Kontrola a doplnění účtového rozvrhu

3.

Účetní zpracování prvotních dokladů

3.1 Hromadně (dávkově) účtované doklady
3.2 Zúčtování účetních žádostí
3.3 Účetní deník
3.4 Saldokonto - účetní deník souvztažně
3.5 Auditace účetních záznamů

4

Tvorba výstupních přehledů

4.1 Knihy dokladů - Kniha faktur a definice omezení
4.2 Kniha faktur zpětně k datu
4.3 Časová struktura pohledávek a závazků
4.4 Přehled o prodaném zboží
4.5 Věcné souvislosti - prodejní a skladové doklady
4.6 DPH přiznání a Definice DPH přiznání
4.7 Uzávěrka skladu za období
4.8 Uzávěrka účetnictví
  Aktualizace zpracovala
  Zpracovatel