Menu

Cíle

Cílem projektu je zvýšení kompetencí a konkurenceschopnosti účastníků dalšího vzdělávání na trhu práce zavedením znalosti ovládání a základní filozofie integrovaných informačních systémů. Cílem není detailní výuka celých systémů, ale seznámení s produkty a získání dovednosti v ovládání základních prvků systémů. Zvýšíme tím tedy uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce, k tomuto cíli stačí znalost základních prvků systémů. Toto je i základní požadavek zaměstnavatelů. Absolventy s orientací v produktu pak budou schopni (bude-li to třeba) jednoduše doškolit na schopnost pracovat se speciální modulem, dle potřeb zaměstnavatele.

K naplnění tohoto hlavního cíle musíme splnit několik dílčích cílů. Vybudovat vzdělávací centrum s SW zázemím se vzdáleným přístupem, které bude sloužit pro školení lektorů a to nejen pro žadatele, ale i pro partnerské instituce.

Dalším cílem je vyškolení lektorů působících v dalším vzdělávání a vytvoření (za pomoci odborníků z praxe) metodik a vzorových příkladů pro využití ve výuce a to zejména s přihlédnutím na zkušenosti ze zahraničí. V rámci projektu budou školeni lektoři působící v dalším vzdělávání, proškolením dojde ke zvýšení kompetencí těchto lektorů. Vytvořené materiály budou umístěny na webovém portálu a dány k dispozici vyučujícím z dalších vzdělávacích institucí.

Časově posledním, ale fakticky nejdůležitějším cílem projektu je pak pilotní ověření vytvořených materiálů na účastnících dalšího vzdělávání u partnerů projektu formou e-learningu. Realizace projektu zároveň zvýší počítačovou gramotnost účastníků dalšího vzdělávání i lektorů působících v dalším vzdělávání.

Integrované informační systémy jsou komplexní systém, který umožní výuku ekonomických dějů a posloupnosti v komplexním pohledu a se silnými mezipředmětovými vazbami. Dalším kladem je, že výuka bude probíhat za využití moderních ICT technologií. To zvedne zájem účastníků dalšího vzdělávání orientujících se na technickou stránku věci.